Truy cập nội dung luôn
Xem thêm >>

Văn bản Văn bản

 Quyết định 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
 Quyết định 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Vệt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.
 Quyết định 1809/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNNVN đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022
 QĐ về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng VN tại NHCXSH

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 28
  Tổng lượt truy cập: 10826

Tin Ngân hàng Tiền Giang Tin Ngân hàng Tiền Giang

Tin tức trong ngành Tin tức trong ngành

Tin kinh tế Tin kinh tế

Ngân hàng Nhà nước với cử tri Ngân hàng Nhà nước với cử tri

Tìm kiếm Tìm kiếm

Hoạt động Ngân hàng Tiền Giang Hoạt động Ngân hàng Tiền Giang

Tất cả videos
Ngan Hang Nha Nuoc Tinh Tien Giang - State Bank of Tien Giang(28-06)

Ngân hàng thành viên Ngân hàng thành viên

Quỹ tín dụng nhân dân Quỹ tín dụng nhân dân

Tỷ giá Sở giao dịch NHNN Tỷ giá Sở giao dịch NHNN

Lãi suất bình quân liên NH Lãi suất bình quân liên NH

Lãi suất ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lãi suất ngân hàng trên địa bàn tỉnh

Biểu phí ngân hàng trên địa bàn tỉnh Biểu phí ngân hàng trên địa bàn tỉnh

Lãi suất quỹ TDND trên địa bàn tỉnh Lãi suất quỹ TDND trên địa bàn tỉnh

Địa điểm mua, bán vàng miếng Địa điểm mua, bán vàng miếng