Ngân hàng thành viên

Quỹ tín dụng nhân dân

Hình ảnh hoạt động
Thống kê
 •     Đang online: 341
 •     Hôm nay: 2,172
 •     Hôm qua: 2,484
 •     Tuần này: 16,516
 •     Tuần trước: 16,089
 •     Tháng này: 364,663
 •     Tháng trước: 414,410
 •   Tổng lượt truy cập: 4,845,455
 • Lịch sử đồng tiền Việt Nam

  MẪU TIỀN

            Lịch sử tiền tệ Việt Nam bao gồm 6 hệ thống chính yếu, tương ứng với chế độ xã hội khác nhau. Nhà nước phong kiến; chế độ Thực dân; bảo hộ Pháp; Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa; Nhà nước Việt Nam Cộng hòa; Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các hệ thống tiền này được coi là tiếp nối nhau theo thời gian, nhưng trong thực tế chúng có kế thừa nhau, đan xen và loại trừ nhau trong quá trình tồn tại. Điều này hoàn toàn tương hợp với quá trình đấu tranh, chuyển biến của lịch sử cách mạng Việt Nam, từ sự chia cắt do tồn tại nhiều chế độ xã hội khác nhau trên mỗi vùng, miền, để đi đến sự thống nhất lãnh thổ quốc gia với chế độ xã hội và một hệ thống nhất tiền tệ duy nhất như ngày nay.

  1. TIỀN CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN

  2. TIỀN THỜI PHÁP THUỘC

  3. TIỀN CHẾ ĐỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA

  4. TIỀN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (1945-1976)

  5. TIỀN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM (20/12/1960-8/6/1969) VÀ CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM (8/6/1969-31/1/1977)

  6. TIỀN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (1976-2006)