Ngân hàng thành viên

Quỹ tín dụng nhân dân

Hình ảnh hoạt động
Thống kê
 •     Đang online: 310
 •     Hôm nay: 2,083
 •     Hôm qua: 2,484
 •     Tuần này: 16,427
 •     Tuần trước: 16,089
 •     Tháng này: 364,574
 •     Tháng trước: 414,410
 •   Tổng lượt truy cập: 4,845,366
 • Văn bản
  #
  Số ký hiệu
  Ngày ban hành
  Cơ quan ban hành
  Trích yếu
   
    02/NQ-CP 01/01/2019Chính phủNghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện mội trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
    CT số 32/CT-TTg 19/7/2017Thủ tướng Chính phủChỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
    QĐ 1058/QĐ-TTg 19/07/2017Thủ tướng Chính phủQuyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020"
    NQ 42/2017/QH14 21/06/2017Quốc hộiNghị quyết số 42/2017/QH14 của Quôc hội được thông qua ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
    Số 91/2015/QH13 24/11/2015Chính phủBộ Luật Dân sự - Số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017
    Số 24/2012/NĐ-CP 03/04/2012CHÍNH PHỦNghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng
    95/2011/NĐ - CP 20/10/2011Chính phủNghị định số 95/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
    60/2011/QĐ-TTg 26/10/2011Thủ tướng Chính phủQuyết định số 60/2011/QĐ-TTg Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.
    96/2011/NĐ-CP 21/10/2011Chính phủNghị định số 96/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính về khám bệnh, chữa bệnh.
    95/2011/NĐ-CP 20/10/2011Chính phủNghị định 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 24/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.