Truy cập nội dung luôn
Xem thêm >>

Văn bản Văn bản

 Quyết định 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
 Quyết định 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Vệt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.
 Quyết định 1809/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNNVN đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022
 QĐ về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng VN tại NHCXSH

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 7676

Ban lãnh đạo qua các thời kỳ Ban lãnh đạo qua các thời kỳ

Đồng chí: HỨA VĂN GIÁO

Phó Chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân cách mạng Tỉnh Ủy Mỹ Tho

Giám đốc Ngân hàng Nhà Nước Tỉnh đầu tiên

Từ tháng 6/1975 đến tháng 5/1981

Đồng chí: Nguyễn Văn Trữ

Tỉnh ủy viên - Giám đốc Ngân hàng Nhà Nước Tỉnh

Từ tháng 6/1981 đến tháng 7/1988

Đồng chí: Phạm Đức Thịnh

Bí thư Ban Cán sự Đảng - Giám đốc Ngân hàng Nhà Nước Tỉnh

Từ tháng 8/1988 đến tháng 9/2000

Đồng chí: Đỗ Văn Mỹ

Bí thư Ban Cán sự Đảng - Giám đốc Ngân hàng Nhà Nước Tỉnh

Từ tháng 10/2000 đến tháng 11/2005

Đồng chí: Võ Thanh Nhã

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tỉnh

Từ tháng 12/2005 đến tháng 6/2017

Video hoạt động Video hoạt động

Tất cả videos
Ngan Hang Nha Nuoc Tinh Tien Giang - State Bank of Tien Giang(28-06)

Tỷ giá Sở giao dịch NHNN Tỷ giá Sở giao dịch NHNN

Ngày 26/6/2018
Ngoại tệ Mua Bán
USD 22.700 23.284 
EUR 25.688 27.277 
JPY 200,25 212,64 
GBP 29.140 30.943 
CHF 22.240 23.615 
* Đơn vị quy đổi VND

Lãi suất bình quân liên NH Lãi suất bình quân liên NH

Ngày áp dụng: 23/12/2022
Thời hạn Lãi suất BQ liên Ngân hàng (% năm) Doanh số (Tỷ đồng)
Qua đêm 3,49 206.589,0
1 Tuần 4,24 4.375,0
2 Tuần 6,65 4.650,0
1 Tháng 7,91 706,0
3 Tháng 8,06 3.106,0
6 Tháng 9,97 338,0
9 Tháng 9,00(*) 15,0(*)
     
Ghi chú       (*) Tham chiếu ngày 13/12/2022