Truy cập nội dung luôn
Xem thêm >>

Văn bản Văn bản

 Quyết định 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
 Quyết định 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Vệt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.
 Quyết định 1809/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNNVN đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022
 QĐ về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng VN tại NHCXSH

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 7676

Ban lãnh đạo đương nhiệm Ban lãnh đạo đương nhiệm

 

GIÁM ĐỐC

Bà: Nguyễn Thị Đậm

Số điện thoại liên lạc: 0913 660 272

Email: dam.nguyenthi@sbv.gov.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông: Nguyễn Văn Nhựt

Số điện thoại liên lạc: 0918 035 905

     Email: nhut.nguyenvan@sbv.gov.vn 

 

  PHÓ GIÁM ĐỐC

Bà: Nguyễn Thị Bình

Số điện thoại liên lạc: 0919 887497

 Email: binh.nguyenthi2@sbv.gov.vn

 

Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và KSNB

Ông: Nguyễn Thanh Giang

     Số điện thoại liên lạc: 0918 949 697

Email: giang.nguyenthanh@sbv.gov.vn 

 

 

Chánh Thanh tra - Giám sát

Ông: Nguyễn Trí Nhân

     Số điện thoại liên lạc: 094567422

Email: nhan.nguyentri@sbv.gov.vn

 

 

 

Trưởng phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính

Bà: Lâm Trúc Ly

       Số điện thoại liên lạc: 0937 715 127

Email: ly.lamtruc@sbv.gov.vn 

 

 

Trưởng phòng Kế toán – Thanh toán

Bà: Hoàng Thị Hà

       Số điện thoại liên lạc: 0937 176 277

              Email: ha.hoangthi@sbv.gov.vn 

Video hoạt động Video hoạt động

Tất cả videos
Ngan Hang Nha Nuoc Tinh Tien Giang - State Bank of Tien Giang(28-06)

Tỷ giá Sở giao dịch NHNN Tỷ giá Sở giao dịch NHNN

Ngày 26/6/2018
Ngoại tệ Mua Bán
USD 22.700 23.284 
EUR 25.688 27.277 
JPY 200,25 212,64 
GBP 29.140 30.943 
CHF 22.240 23.615 
* Đơn vị quy đổi VND

Lãi suất bình quân liên NH Lãi suất bình quân liên NH

Ngày áp dụng: 23/12/2022
Thời hạn Lãi suất BQ liên Ngân hàng (% năm) Doanh số (Tỷ đồng)
Qua đêm 3,49 206.589,0
1 Tuần 4,24 4.375,0
2 Tuần 6,65 4.650,0
1 Tháng 7,91 706,0
3 Tháng 8,06 3.106,0
6 Tháng 9,97 338,0
9 Tháng 9,00(*) 15,0(*)
     
Ghi chú       (*) Tham chiếu ngày 13/12/2022