Truy cập nội dung luôn
Xem thêm >>

Văn bản Văn bản

 Quyết định 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
 Quyết định 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Vệt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.
 Quyết định 1809/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNNVN đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022
 QĐ về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng VN tại NHCXSH

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 8953

Thông tin chi tiết

NHNN chi nhánh tỉnh Tiền Giang triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023
08/02/2023

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhằm xây dựng đội ngũ CBCC có đầy đủ phẩm chất, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động phục vụ của đơn vị. Ngày 31/01/2023, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 20/KH-TGI về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của Chi nhánh.

Mục tiêu của Kế hoạch được đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030; Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình CCHC tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2030;  tập trung cải cách thủ tục hành chính(TTHC); xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, Trong đó, chú trọng thực hiện môi trường đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng thuận lợi, lành mạnh; hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, tạo đột phá trong CCHC, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính; góp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023.

Trong đó các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra:

- Thực hiện đầy đủ, toàn diện 100% các nội dung trong kế hoạch CCHC năm 2023.

- Thủ trưởng đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở Chi nhánh.

- Thực hiện tự kiểm tra việc giải quyết TTHC 100% các phòng, ban.

- Thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC, phấn đấu có ít nhất một sáng kiến CCHC được công nhận.

- 100% hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

- 100% TTHC được thực hiện tại Bộ phận một cửa, được công khai, minh bạch theo quy định.

- Tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp đạt 100%, về các vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi nhánh.

- 100% văn bản giao dịch với các tổ chức tín dụng, các cơ quan của tỉnh dưới dạng điện tử (trừ các văn bản theo quy định không được chuyển qua mạng).

- Trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của Chi nhánh.

Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách, hoàn thiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng và phát triển chính điện tử hướng tới chính quyền số, được cụ thể hóa thành 27 nhiệm vụ cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, nhằm hoàn thành tốt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 của đơn vị./.

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch tại đây:  

 
 

P.THNS & KSNB

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Video hoạt động Video hoạt động

Tất cả videos
Ngan Hang Nha Nuoc Tinh Tien Giang - State Bank of Tien Giang(28-06)

Tỷ giá Sở giao dịch NHNN Tỷ giá Sở giao dịch NHNN

Ngày 26/6/2018
Ngoại tệ Mua Bán
USD 22.700 23.284 
EUR 25.688 27.277 
JPY 200,25 212,64 
GBP 29.140 30.943 
CHF 22.240 23.615 
* Đơn vị quy đổi VND

Lãi suất bình quân liên NH Lãi suất bình quân liên NH

Ngày áp dụng: 23/12/2022
Thời hạn Lãi suất BQ liên Ngân hàng (% năm) Doanh số (Tỷ đồng)
Qua đêm 3,49 206.589,0
1 Tuần 4,24 4.375,0
2 Tuần 6,65 4.650,0
1 Tháng 7,91 706,0
3 Tháng 8,06 3.106,0
6 Tháng 9,97 338,0
9 Tháng 9,00(*) 15,0(*)
     
Ghi chú       (*) Tham chiếu ngày 13/12/2022