Truy cập nội dung luôn
 
»Ngân hàng Nhà nước công bố thủ tục hành chính mới ban hành

Văn bản Văn bản

 Quyết định 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
 Quyết định 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Vệt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.
 Quyết định 1809/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNNVN đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022
 QĐ về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng VN tại NHCXSH

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 7676

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 29 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1813/QĐ-NHNN 24-10-2022 Quyết định 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 3-lượt Xem
1812/QĐ-NHNN 24-10-2022 Quyết định 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Vệt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. 4-lượt Xem
1809/QĐ-NHNN 24-10-2022 Quyết định 1809/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của NHNNVN quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNNVN đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 1-lượt Xem
295/KH-UBND 30-09-2022 Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022 0-lượt Xem
968/QĐ-NHCS 28-09-2022 QĐ về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng VN tại NHCXSH 1-lượt Xem
519/TGI-THNS 09-09-2022 V/v phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang” năm 2022 0-lượt Xem
4776/NHNN-VP 12-07-2022 Công văn số 4776/NHNN-Vp ngày 12/7/2022 của NHNNVn Về việc trả lời chất vấn ĐBQH Nguyễn Kim Tuyến - tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
82/TB-TGI 10-05-2022 Lịch tiếp công dân của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang năm 2022 3-lượt Xem
59-QĐ-NHNN 20-01-2022 Quyết định số 59/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định 0-lượt Xem
214-CV/ĐUK 26-05-2021 Công văn số 214-CV/ĐUK ngày 26/5/2021 của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về việc tuyên truyền cần xử lý hành vi tập trung đông người trái pháp luật 0-lượt Xem
213-CV/ĐUK 26-05-2021 Công văn 213-CV/ĐUK ngày 26/5/2021 của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về việc phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid - 19" 1-lượt Xem
679/QĐ-NHNN 22-04-2021 Quyết định số 679/QĐ-NHNN ngày 22/4/2021 quy định về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước chỉ dịnh 0-lượt Xem
13/2021/TT-NHNN 02-04-2021 Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của NHNNVN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ để tiếp tục hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 17/5/2021. 0-lượt Xem
1730/QĐ-NHNN 30-09-2020 QUYẾT ĐỊNH 1730/QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2020 VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN PHỤC VỤ MỘT SỐ LĨNH VỰC, NGÀNH KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 39/2016/TT-NHNN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2016 0-lượt Xem
1729/QĐ-NHNN 30-09-2020 QUYẾT ĐỊNH 1729/QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2020 VỀ MỨC LÃI SUẤT TỐI ĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 07/2014/TT-NHNN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2014. 0-lượt Xem
350/TGI-THNS 17-06-2020 Công văn số 350/TGI-THNS ngày 17/6/2020 của NHNN chi nhánh tỉnh Tiền Giang về việc đẩy mạnh triển khai Thông tư 01/2020/TT-NHNN về việc Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hõ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 0-lượt Xem
920/QĐ-NHNN 12-05-2020 Quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020 của NHNNVN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy dịnh tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 0-lượt Xem
QĐ 919/QĐ-NHNN 12-05-2020 Quyết định 919/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020 của NHNNVN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 0-lượt Xem
QĐ 15/2020/QĐ-TTg 24-04-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 0-lượt Xem
NQ 42/NQ-CP 09-04-2020 Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 0-lượt Xem

Video hoạt động Video hoạt động

Tất cả videos
Ngan Hang Nha Nuoc Tinh Tien Giang - State Bank of Tien Giang(28-06)

Tỷ giá Sở giao dịch NHNN Tỷ giá Sở giao dịch NHNN

Ngày 26/6/2018
Ngoại tệ Mua Bán
USD 22.700 23.284 
EUR 25.688 27.277 
JPY 200,25 212,64 
GBP 29.140 30.943 
CHF 22.240 23.615 
* Đơn vị quy đổi VND

Lãi suất bình quân liên NH Lãi suất bình quân liên NH

Ngày áp dụng: 23/12/2022
Thời hạn Lãi suất BQ liên Ngân hàng (% năm) Doanh số (Tỷ đồng)
Qua đêm 3,49 206.589,0
1 Tuần 4,24 4.375,0
2 Tuần 6,65 4.650,0
1 Tháng 7,91 706,0
3 Tháng 8,06 3.106,0
6 Tháng 9,97 338,0
9 Tháng 9,00(*) 15,0(*)
     
Ghi chú       (*) Tham chiếu ngày 13/12/2022